Vi har prismärkare av hög kvalite till alla ändamål. Bra märkning ökar takten på informationsflödet längs med hela leverantörkedjan. Vi har ett stort utbud av enradiga och tvåradiga prismärkare med passande etiketter. Vi har även streckkodsmärkaren från wraptech som är ett mycket bra hjälpmedel till att öka lönsamheten i din butik.