Kvittorulle

Kvittorullar eller thermorullar som passar till just din kassa. Kassarullarna finns i alla vanliga storlekar.