exponeringsställ och exponeringshylla med jordhubbar

För att visa produkterna på ett bra sätt kan man använda sig av exponeringsställ och exponeringskorgar. Placera produkterna i exponeringskorgarna och placera exponeringsstället på en strategisk plats för att attrahera kunderna.